*NIEUW vraag een E-mailconsult aan of een persoonlijke Jaarprognose ( ook leuk om cadeau te geven)Dit kan het hele jaar door! ... *Bel jij al met Credits ? Er is al betaald...je krijgt dus geen hoge telefoonrekening achteraf...zo houd je de kosten in de hand...kijk op de site voor meer info over Credits...............  *kijk voor data cursus Tarot en Mediamiek of workshop op www.cobievanzegen.nl .... *Reacties/bedankjes over onze lijn of voor de consulenten zijn natuurlijk welkom! En deze komen anoniem op deze pagina te staan! Gebruik hiervoor het gastboek...Vind je het moeilijk om een keuze te maken lees dan in het gastboek ook eens de ervaring van andere dat maakt jou keuze misschien wat makkelijker  * Nieuw* Is jouw gewenste consulent niet ingelogd/beschikbaar? En wil je niet de hele dag kijken op de website of de consulent inmiddels beschikbaar is of wel is ingelogd? Dat is vanaf nu geen probleem meer. Maak een belafspraak via het contactformulier geef de gewenste dag en tijd aan ( graag drie opties) Deze service is niet van toepassing op Cobie.......Belangrijke noodnummers www.113online.nl Online zelfmoordpreventie  www.vooreenveiligthuis.nl Huiselijk geweld, kindermishandeling advies & meldpunt www.aa-nederland.nl/ Anonieme alcoholisten Nederland  GGZ verslavingszorg GGZ verslavingszorg biedt hulp aan verslaafden bij afkicken 144 - Red een dier Meld dierenmishandeling Landelijk nummer melding dierenmishandeling Voor Belgie: noodnummer.be

Algemene voorwaarden

Als u belt met onze lijn gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van www.paralijn-cobievanzegen.nl

Wij zijn geen arts en stellen geen diagnoses.

Ga met klachten altijd naar uw huisarts of specialist en volg zijn/haar adviezen en voorschriften op.

 

Aansprakelijkheid

www.paralijn-cobievanzegen.nl en Cobie van Zegen zijn gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht u een gegronde klacht hebben, vul dan het klachtenformulier in. Alle klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld.

Er kunnen geen rechten aan onze spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en u verkiest zelf hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hechter wat u ermee verkiest te doen.

Onder alle omstandigheden bent u zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u met de ontvangen informatie via een reading /consult omgaat.Onze consulenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen uitspraken. Ook zijn alle consulenten onafhankelijk en zijn niet in dienst van www.paralijn-cobievanzegen.nl

Paralijn-Cobie van Zegen is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor effecten, positief dan wel negatief, voortvloeiend uit de keuzen en acties die gemaakt of gedaan worden door u als cliënt, noch voor acties voorvloeiend uit of gedaan naar aanleiding van het gegeven consult of de reading.

U zelf bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor acties en/of beslissingen welke u maakt. www.paralijn-cobievanzegen.nl is nooit aansprakelijk voor het advies die door consulenten worden gegeven

Wanneer u gebruik maakt van de spirituele telefonische consulten/diensten van onze consulenten van www.paralijn-cobievanzegen.nl gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Schadevergoeding

www.paralijn-cobievanzegen.nl en Cobie van Zegen zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Wij retourneren dan ook geen geld van telefonische consultkosten, daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Garantie

Een telefonisch spiritueel-, paranormaal- of coachings-consult is slechts een momentopname van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken of ‘inzichtelijk wordt ingevoeld’ kan www.paralijn-cobievanzegen.nl en Cobie van Zegen geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes die uw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Er wordt dan ook geen garantie gegeven over uitspraken, ieder mens kan zijn/haar toekomst veranderen en bepalen. Ook worden er geen restituties of vergoedingen gegeven.

Opnames gesprekken

Het is niet toegestaan om gesprekken die tussen u en consulent plaats vinden op te nemen zonder vooraf hiervoor schriftelijke toestemming te vragen en te hebben ontvangen van betreffende consulent of via ons emailadres. Mocht er schriftelijke toestemming zijn verleend is het niet toegestaan het opgenomen consult te openbaren aan derden, te kopiëren of te publiceren.

Weigering/blokkering voor onze spirituele consulten en diensten

Wij behouden ons  het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u onze diensten te weigeren en/of u voor een onbepaalde tijd te blokkeren. Hiertoe kunnen wij overgaan als er gegronde klachten over u binnen komen. Bijvoorbeeld als u onze spirituele consulenten lastig valt. In geval van intimidatie en/of bedreiging, zal er onmiddellijk aangifte worden gedaan bij politie. Dan zal het ook op wettelijke gronden noodzakelijk zijn uw gegevens vrij te geven.

Gespreksduur en het aantal keren dat u belt

U kunt zich via uw telecom-provider ter bescherming van u zelf laten blokkeren voor 0900 en 0909 nummers. Oneigenlijk en/of onjuist gebruik  ligt uiteraard volledig buiten onze verantwoordelijkheid.